Terugspeeltheater Breukelen

terugspeeltheater breukelen

Terugspeeltheater Breukelen is een theater waarbij de verhalen uit het publiek centraal staan. Dit kunnen dus kleine, persoonlijke ervaringen zijn maar het kunnen ook verhalen zijn waarbij grote organisatie thema’s aan de orde kunnen komen. Vaak vindt het plaats voor kleinere gezelschappen, denk hierbij aan een afscheid van een medewerker. De conductor nodigt mensen in de zaal uit om hun verhaal te vertellen en dat te delen met de mensen die aanwezig zijn. De acteurs en muzikanten zetten dat verhaal meteen om in een theatrale vorm op het podium. Het is improviseren in optima forma. Door verhalen te delen, ontstaat bovendien onderlinge verbinding. Veranderen is niet altijd gemakkelijk, niet in de laatste plaats vanwege de patronen die we onbewust gebruiken. Een nieuwe rol vraagt vaak om ander gedrag en bij terugspeeltheater breukelen in beweging weten ze als geen ander wat nodig is om te veranderen, en hoe je patronen los kunt laten en om ruimte te creëren voor iets nieuws. Er wordt bovendien met een creatief proces gewerkt om de ontwikkelingsprocessen nader vorm te geven. Daarbij wordt jouw verhaal steeds vertaald naar een theater of een bewegingsvorm. 

terugspeeltheater breukelen

Improviseren

Door middel van creatieve werkvormen voel je waar het in jouw situatie nou eigenlijk precies om gaat. Je krijgt dus creatieve context waar je binnen je kunt improviseren met nieuw gedrag. Ook leer je ontdekken vanuit je eigen kwaliteiten wat zichtbaar moet worden en wat je ander of opnieuwe met de wereld om je heen wenst te communiceren. Veranderen om je verder te ontwikkelen is niet altijd gemakkelijk.