Ontwikkelingen in de zorg

Er vinden constant ontwikkelingen plaats in de zorg om de processen te verbeteren, waaronder tegenwoordig ook digitale en technische ontwikkelingen. Wat kan er gedaan worden om dit bij te houden?

Capaciteitsmanagement

Uiteraard is het van belang dat de zaken in een organisatie soepel verlopen, al helemaal als het ziekenhuiszorg betreft. Doordat er sprake is van vergrijzing in het land, is het aantal oudere mensen gestegen en dus is er meer zorg vereist. Om dit aan te gaan is het dus noodzakelijk dat  een ziekenhuis of andere zorginstellingen hier tijdig op kunnen reageren, ook met de regelmatige technische ontwikkelingen.

Hoe is dit op te lossen? Door middel van capaciteitsmanagement. Om dit goed te laten werken, moet er een stappenplan zijn dat in werking gezet kan worden. Denk hierbij aan capaciteitsinzet en de verdeling ervan. Houd er wel rekening mee dat de doelen die gesteld zijn realistisch en haalbaar zijn. Het gaat immers wel om de zorg en het duurt vaak wel even voordat de veranderingen zichtbaar zijn.

Daarnaast moet de besluitvormingsstructuur ook goed in vorm zijn, omdat er uiteraard overlegd moet worden over de toekomstige plannen en daarop uiteindelijk ook gehandeld moet worden. De werking van capaciteitsmanagement ligt namelijk voor een groot deel in de handen van een goede besluitvormingstructuur binnen de organisatie.

Vervolgens, om te controleren of de plannen rondom capaciteitsmanagement wel werken, is het noodzakelijk om constant te monitoren. Zo kunnen er gekeken worden waar het wel goed gaat en waar niet.